Art Cat Weekly Planner 2023 + หน้าระบายสีดูเดิล (สมุดพิมพ์)

  • การขาย
  • ราคาปกติ 450.00 ฿
รวมภาษี


ศิลปะแมว Weekly Planner 2023

เครื่องมือวางแผนรายสัปดาห์ที่ครอบคลุมสำหรับสิ่งของส่วนตัว เช่น เครื่องมือวางแผนสำนักงาน นักวางแผนโรงเรียน ปฏิทินครู และอื่นๆ อีกมากมาย

ปฏิทินได้รับการออกแบบอย่างสวยงามพร้อมปกอาร์ตแนววินเทจ

6x9"
170 หน้า
ภาพรวมรายสัปดาห์
ภาพรวมรายเดือน
ภาพรวมปี 2023
หนึ่งสัปดาห์ 2 หน้า
พื้นที่มากมายสำหรับบันทึกของตัวเอง
วันหยุดราชการ
แต่ละเดือนจะมีแผ่นงานของตัวเองพร้อมหน้าระบายสีเซนแทงเกิลที่แตกต่างกัน